Köpvillkor

1. Inga retur, återköp eller ångerrätt erbjuds för köpta digitala produkter eftersom dessa är nedladdningsbara och klassas som en tjänst. När man har handlat digitala produkter hos mig så räknas det även som direktkonsumtion vilket gör att produkten blir förbrukad direkt och går ej att lämna tillbaka. I samråd med Payson AB gäller endast mina villkor för retur, återköp samt ångerrätt och inte Paysons. Genom att acceptera köpvillkoren samtycker kunden till att jag inte erbjuder några returer, återköp eller ångerrätt vid köp av digitala nedladdningsbara produkter.

2. Priset anges alltid inkl. moms.

3. Vid betalning anges hela kostnaden så som den kommer att debiteras från köparens bankkonto som köparen har använt vid betalning.

4. Dina angivna personuppgifter stannar hos mig som underlag för bokföring och statistik.

5. Jag som säljare fråntas allt ansvar gällande köparen hälsa, allergier, intoleranser, matpreferenser m.m. vid användning av mina produkter. Var god att kontakta en läkare om du är osäker på huruvida mina program passar din kropp och hälsa.

6. Om du känner dig osäker, rådfråga en läkare innan du påbörjar din viktnedgång baserad på mina produkter.

7. I produkterna ingår ingen personlig coachning eller personlig vägledning.

8. Alla betaltransaktioner hanteras av Payson som erbjuder säker betalning på nätet.

9. All spridning av digitala produkter köpta hos mig är strängt förbjuden och anmäls direkt i enlighet med lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

10. Vid en genomförd betalning kommer köparen att få ett mejl från Payson som bekräftar betalningen samt ett mejl från info@mikaelamoller.com som fungerar som ett kvitto för ditt köp, innehåller en extra länk för att ladda ner dina digitala köp och övrig relevant information. Vid utebliven nedladdning har kunden i enlighet med punk 12 ingen rätt till några köpta produkter efter 365 dagar.

11. För att få hjälp med tvister som uppstår vid ett köp mellan dig som konsument och mig som säljare var vänligen att vänd dig till info@mikaelamoller.com i första hand. Om tvisten mot förmodan inte går att lösa mellan oss, då kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för utredning av tvister och klagomål. Dem når du på www.arn.se eller så kan du lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, den hittar du här https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

12. Alla köp måste laddas ner inom 365 dagar fr.o.m. köptillfället, efter 365 dagar kan inga filer skickas ut igen och köparen förlorar sin rätt till alla köpta produkter på mikaelamoller.com samt länkarna till filen/filerna slutar att fungera.

13. Tillgång till den privata Facebookgruppen får kunden endast i ett år fr.o.m. köptillfället, därefter kommer kunden medlemskap att avslutas av administratören.

14. Vid en eventuell nedläggning/upplösning/konkurs/forse majeure av mikaelamoller.com har kunden rätt till att ta del av produkterna endast inom 365 dagar efter köptillfället och endast ett enda extra utskick kan ske. Även den privata Facebookgruppen för mina kunder gälla endast i 365 dagar efter det sista genomförda köper på mikaelamoller.com

15. Formen i Fokus med Mikaela AB förbehåller sig rätten att ändra köpevillkoren, varför det rekommenderas att kunden tar del av dessa innan köp sker.

16. Formen i Fokus med Mikaela AB reserverar sig för eventuella felaktigheter i texter och bilder. Eventuella tvister hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden.

Formen i Fokus med Mikaela AB | Org. nummer: 16559201 – 2750 | info@mikaelamoller.com

Om PaysonFaktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Ångerrätten
”Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnerar varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.”

Med reservationer för eventuella ändringar, senaste uppdateringen skedde 2017-07-28