Köpvillkor

1. Säljare är Formen i Fokus med Mikaela AB, orgnr. 559201-2750.

2. Tjänsten (nedan kallad Tjänsten) är en engångstjänst som innebär att säljaren levererar en digital fil genom att under 365 dagar tillhandahålla köparen en länk för nedladdning av filen. Länken tillhandahålls köparen per e-post omedelbart efter beställning (nedan kallat inköpsdagen). I produkterna ingår ingen personlig coachning, vägledning eller anpassning.   

3. Tjänsten avser digitalt innehåll. Köpet omfattas därför inte av ångerrätt eller retur av annan anledning. Leverans sker genom tillhandahållandet av länken. För köp krävs uttryckligt samtycke av köparen till att leverans påbörjas och att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Detta sker när köparen klicka på knappen ”gå vidare” efter att ha fyllt i sina uppgifter i kassan.

4. Nedladdning av filen måste ske inom 365 dagar från inköpsdagen. Därefter slutar länken att fungera. Återbetalning av köpeskillingen sker inte. Tillgång till den anknutna privata Facebookgruppen har köparen tillgång till i 365 dagar från inköpsdagen. Därefter avslutas tillgången till gruppen av gruppadministratören.

4. Priset anges alltid inkl. moms.

5. Vid betalning anges hela kostnaden så som den kommer att debiteras köparen.

6. Alla betaltransaktioner hanteras av Payson som erbjuder säker betalning på nätet. När köpet är genomfört kommer köparen att få mejl från Payson som bekräftar köpet samt ett mejl från info@mikaelamoller.com som fungerar som kvitto för köpet. Mejlet från info@mikaelamoller.com innehåller länken för att ladda ned filen och övrig relevant information.

7. Säljaren tar inget ansvar för köparens hälsa, allergier, intoleranser, matpreferenser m.m. vid användning tjänsten. Var god kontakta läkare om du är osäker på huruvida säljaren program passar din kropp och hälsa.

8. All spridning av digitala produkter köpta hos Formen i Fokus med Mikaela AB är strängt förbjuden och anmäls direkt i enlighet med lagen.

9. Personuppgifter stannar hos säljaren som underlag för bokföring och statistik.

10 Formen i Fokus med Mikaela AB reserverar sig för eventuella felaktigheter i texter och bilder.

11. För att få hjälp med tvister som uppstår vid ett köp mellan dig som konsument och mig som säljare var vänligen att vänd dig till info@mikaelamoller.com i första hand. Om tvisten mot förmodan inte går att lösa mellan oss, då kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för utredning av tvister och klagomål. Dem når du på www.arn.se eller så kan du lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, den hittar du här https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med säljaren och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Eventuella tvister hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden.

Med reservationer för eventuella ändringar.